BŁĄD (nie wyświetlono poprawnie zawartości Flash).

Informacje

BOŚ S.A. partnerem porozumienia DotacjeNaKolektory

Logo BOS SA

Informujemy, że AT GROUP S.A. podpisała w imieniu projektu DotacjeNaKolektory porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obsługi kredytów z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla klientów z obszaru całej Polski.

 

Bank Spółdzielczy w Tworogu partnerem porozumienia DNK

Bank Spółdzielczy w Tworogu podpisał z liderem porozumienia DotacjeNaKolektory - AT GROUP S.A. porozumienie w zakresie obsługi kredytów z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla klientów z obszaru województwa śląskiego.

BS Tworog

więcej informacji o dotacjach na solary

Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

 

 1. Czy jako właściciel domku jednorodzinego mogę starać się o dotację na montaż kolektorów słonecznych.
  Tak, program dotacji przeznaczony jest do osób fizycznych, oraz wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów podłączonych do miejskich sieci cieplnych.
   
 2. Czy mogę starać się o zwrot poniesionych już kosztów na montaż kolektorów słonecznych.
  Niestety, wszystkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy o udzielenie pożyczki uznaje się za niekwalifikowane.
    
 3. Na jaki poziom dofinansowania mogę liczyć?
  Aby obliczyć przykładowy poziom dotacji skorzystaj z naszego kalkulatora.
     
 4. Co może być sfinansowane z dotacji i kredytu?
  Środki z dotacji można przeznaczyć na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (jeżeli jest wymagany), koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych, zakupu ciepłomierza, montażu kolektora słonecznego, podatku VAT (jeżeli Kredytobiorca nie ma możliwości starania się o jego zwrot).
 5.  
 6. W jaki sposób otrzymam zwrot dotacji?
  Dotacji z NFOŚIGW nie otrzymasz bezpośrednio na swoje konto. Po podpisaniu umowy z bankiem o udzielenie pożyczki i zamontowaniu kolektorów wystąpisz do Banku o przelanie kwoty z faktury na konto Wykoanwcy oraz umorzenie części pożyczki. Dotacja przekazana zostanie do banku, a Ty będziesz spłacał mniejszą kwotę pożyczki.
 7.  
 8. Jakie warunki muszą spełniać urządzenia, aby dostać na nie dotację?
  Kolektory słoneczne montowane w ramach programu dotacji z NFOŚiGW muszą legitymować się sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikaty na znak "SOLAR KEYMARK" nadanym przez jednostkę certyfikującą.
 9.  
 10. Czy kosztorys montażu kolektorów słonecznych musi być zatwierdzony przez jakąś instytucję?
 11. Tak, całą procedurę związaną z udzieleniem dotacji będzie nadzorował bank, to on sprawdzi, czy ceny zawarte we wniosku o dotację nie przekraczają cen rynkowych oraz maksymalnego poziomu dofinansowania do 1m2 powierzchni kolektorów (2.500 zł).
   
 12. Czy można starać się o dofinansowanie, jeżeli wcześniej zakupiłem z własnych środków zbiornik na ciepłą wodę?
 13. Istnieje możliwość montażu kolektorów słonecznych u osób, które wcześniej nabyły we własnym zakresie zbiornik na ciepłą wodę użytkową pod warunkiem gdy projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że istniejący zasobnik na wodę będzie właściwy i zagwarantuje poprawną pracę całej instalacji.
 14.  
 15. W jaki sposób musi być sporządzona faktura VAT?
 16. Faktura VAT powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Może być ona wystawiona na wszystkie pozycje kosztorysu odrębnie plus robocizna (z osobną stawką podatku VAT – odpowiednio 22% i 7%) lub na jedną pozycję związaną z dostawą i montażem kolektorów słonecznych (w całości 7% VAT), ale w tym przypadku do banku należy złożyć dodatkowy dokument z wyszczególnieniem wszystkich elementów zestawu.
 17.  
 18. Czy można starać się o dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych dla budynków będących jeszcze w trakcie budowy?
  Budynki które są w trakcie budowy mogą być zgłoszone do montażu kolektorów z dofinansowaniem, pod warunkiem gdy z dniem zamontowania kolektorów budynek zostanie zasiedlony i kolektory będą użytkowane przez okres pełnych 12 miesięcy od dnia wykonania inwestycji, w innym przypadku (późniejsze zamieszkanie w budynku) nie jest to możliwe.

 19. Czy są jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o powierzchnię kolektorów montowanych na moim budynku?
 20. NFOŚiGW przyjął limit 1,5 m2  powierzchni kolektorów słonecznych na jedną osobę korzystającą w budynku z ciepłej wody użytkowej. Taka powierzchnia wystarcza na potrzeby c.w.u. dla jednej osoby. Przykładowo dla 3 osobowej rodziny powierzchnia kolektorów nie powinna przekraczać 4,5 m2.
  Możliwe jest nieznaczne przekroczenie powierzchni kolektorów dla jednej osoby w budynku pod warunkiem przeznaczenia kolektorów wyłącznie na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Nieznaczne przekroczenie powierzchni może wynikać np. z powierzchni jednego kolektora. W tym przypadku Inwestor musi złożyć stosowne oświadczenie, że kolektory będą służyć tylko na potrzeby c.w.u.
   
 21. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie również zamieścił listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, zapraszamy do ich lektury

 

Masz pytanie na temat Dotacji?

Zadzwoń na numer:
725 765 279
[725 SOLARY]

x